Tijdens een kinderkamp organiseer je sport- en spelactiviteiten en begeleid je hen in het maken van creatieve werkjes. Je werkt daarin nauw samen met de mensen uit het dorp.
Je helpt mee met de verbouw en renovatie van het Day Care Centre.
Je verblijft vlakbij het project in het dorp. Sanitaire voorzieningen: douchen onder zonverwarmd water. Je behoefte doe je op een primitief toilet.
20 apr 18 - 30 apr 18 | 14+ | 1115 euro | gereserveerd
Je ontmoet de kinderen uit Crasnoarmeiscoe en organiseert sport- en spelactiviteiten voor hen. Ook kan je hen helpen met knutselen.
Je helpt mee met de bouw van een nieuw Day Care Centre, waar de allerarmste kinderen uit het dorp kunnen spelen en leren.
Je slaapt bij gastgezinnen in het dorp. De douche is zon verwarmd en het toilet Afrikaans (een gat in de grond).
26 mei 18 - 6 jun 18 | 15-59 jaar | 400 euro | gereserveerd