Corona-virus

Nieuwsberichten

Het Corona-virus

Het Corona-virus (of COVID-19, of SARS-CoV-2) is een virus dat zich wereldwijd verspreidt. Het is door de WHO benoemd als pandemie, steeds meer landen nemen forse maatregelen om de verspreiding in te dammen. Hoe ernstig de gevolgen zullen zijn en hoe lang de maatregelen zullen gelden is nog onbekend. Hier vind je meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/

Hoe Livingstone reageert

Livingstone houdt de ontwikkelingen van de verspreiding van het virus en de maatregelen die overheden nemen nauwlettend in de gaten.  Livingstone laat zich leiden door (1) het advies van het ministerie van Buitenlandse zaken (https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/), (2) de beschikbaarheid van vliegtickets en (3) de maatregelen die het land van bestemming neemt (bijvoorbeeld een inreisbeperking). (4) Ook hebben wij contact met collega-organisaties over de maatregelen die zij nemen.

Gevolgen voor de reizen

Zomerreizen
Er zijn veel vragen over het Corona-virus en het wel/ niet doorgaan van de werkvakanties van aankomende zomer. We weten we op dit moment niet of de werkvakanties wel, niet of gewijzigd door kunnen gaan. Twee maanden voor de reis kunnen we hier meer over zeggen en komen we hierop bij de reizigers terug.

Wij onderzoeken nu welke gevolgen het Corona-virus voor de zomerreizen kan hebben, wij werken verschillende scenario’s uit. Als het nodig is krijgen de reizigers (en bij minderjarige reizigers ook als ouder) eerder van ons bericht. 

Reisleidertraining in juni
De reisleidertraining wordt verplaatst. Een nieuwe datum in juni wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Specifieke activiteiten

Je werkvakantie gaat gewoon door, tenzij deze hieronder is genoemd.

Werkvakantie: ZOA Driestar Oeganda, vertrek 14 april 2020
De reis is (opnieuw) verplaatst naar 22-30 september 2020.

Werkvakantie: Wit-Rusland Rozhanka, vertrek 6 apr 2020
Deze reis waarschijnlijk wordt verplaatst naar september, meer reizigersinformatie volgt.

Long Term vrijwilligers 2020
Alle long term vrijwilligers zijn gelukkig tijdig en veilig terug in Nederland.

Externe gesprekken
Alle afspraken met derden worden digitaal gehouden of verplaatst naar een moment na 31 mei.