Algemene Voorwaarden 2019

geldig vanaf 1 april 2019

 

Deze voorwaarden zijn vervallen per 31 augustus 2020. 
Voor de geldige algemene voorwaarden klik je hiernaast.

1. Bedrijfsgegevens

Stichting Livingstone, Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, Nederland
Tel. 033 51 000 15, WhatsApp: 06 360 380 50
E-mail: info@lst.nl, website: www.lst.nl   

BTW nummer: NL 8084 69 290 B01
KvK Nummer: 3207 6548
IBAN: NL72 INGB 0000 0044 47

Download hier de Algemene Voorwaarden

2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Livingstone in die versie die geldig was op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Livingstone heeft het recht om, indien een onderdeel van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt, dit onderdeel te vervangen door een zo goed mogelijk vergelijkbaar rechtsgeldig onderdeel.

 

3. Definities

Groepsreis vrije inschrijving: een reis waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Groepsreis eigen groep: een reis georganiseerd voor één gesloten groep. Reiziger: iemand die deelneemt aan een reis. Boeker: een persoon die een reis boekt of reserveert voor één of meer reizigers. De boeker is verantwoordelijk voor het juist invullen van gegevens en voor de betaling. Reisleider: iemand die voor de taak ‘reisleider’ succesvol gescreend is door Livingstone. Kandidaat reisleider: iemand die reisleider wil worden, maar die nog niet gescreend is.

Formeel bericht: een bericht via ons website-formulier: www.lst.nl/contact, e-mail, WhatsApp of brief, voorzien van verifieerbare afzender en specifieke berichttekst. Een bericht geldt als formeel bericht na ontvangst­­bevestiging door Livingstone. Via sociale media (waaronder facebook) kunnen geen formele berichten verzonden worden.

4. Boeking

Je boekt een Livingstonereis via de website: www.lst.nl. Er zijn groepsreizen met vrije inschrijving en groepsreizen voor de eigen groep. Je registreert jezelf eerst als boeker, waarna je jezelf en/ of anderen als reiziger(s) kunt boeken. De boeker is namens de reiziger(s) verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de boeking en voor de betalingen. Na boeking krijgt de boeker per e-mail de ‘boeking-polis-factuur’ toegestuurd, dit is een gecombineerd document.

De reizigers krijgen alleen ter informatie een bericht van de gemaakte boeking. De boeking kan alleen door de boeker worden gewijzigd. Als je minderjarig bent, kun je niet zelf een reis boeken, maar moet een ouder/ voogd/ wettelijk vertegenwoordiger je reis boeken. In de boeking kun je aangeven of de boeking voor een reiziger of reisleider is. Kandidaat reisleiders hebben een screening bij Livingstone. Na een positief gesprek wordt de boeking van de reisleider bevestigd.

5. Groepsreservering en – boeking

Groepen kunnen een reis voor de eigen groep reserveren; er kunnen dan geen reizigers buiten de eigen groep op de reis geboekt worden. Wanneer je meer dan een jaar voor vertrek een reis reserveert is de groeps­reservering drie maanden geldig; reserveer je een jaar of minder voor vertrek dan is deze één maand geldig. Een prijs van een groeps­reservering is gelijk aan de prijs van de aanbetaling van één reiziger. Dit bedrag moet direct bij reservering worden betaald en wordt bij boeking verrekend met de kosten van de reis. Een groepsreservering wordt omgezet in een groepsboeking wanneer het minimum aantal deelnemers is geboekt. Dit minimum varieert per reis. De groepsreservering verloopt als binnen de reserveringstermijn niet het minimumaantal reizigers geboekt wordt. De reserverings­kosten worden in dat geval niet gerestitueerd. Binnen drie maanden na boeking van de eerste reiziger, moeten alle reizigers voor die boeking geboekt zijn. 

6. Samenstelling groep

Iedere groep wordt begeleid door minimaal twee reisleiders. Ieder team heeft minimaal een BHV-er of EHBO-er. Ieder team heeft tenminste twee mannelijke en twee vrouwelijke reizigers. Als twee reisleiders ouder/ verzorger zijn van hetzelfde meereizend kind, moet er een extra reisleider zijn, behalve bij een reis met uitsluitend het eigen gezin.

7. Beschikbaarheid vliegtickets

Alle boekingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van vliegtickets. Wanneer er geen tickets beschikbaar zijn, wordt de boeking geweigerd of geannuleerd en worden eventuele betalingen en ontvangen sponsorgelden gerestitueerd.

8. Reisdata en –duur, verlenging

De reisduur wordt vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst zijn meegeteld. Bij intercontinentale vliegreizen kunnen de vertrek- en retourdatum en de lengte van de reis maximaal twee dagen worden gewijzigd. Bij continentale vliegreizen is dit één dag. Er wordt zo weinig mogelijk op zondag gereisd, maar het kan wel voorkomen. Verlenging van een reis is mogelijk als Livingstone de verlenging goedkeurt en deze vervolgens kan realiseren. Het reisprogramma op locatie slechts gedeeltelijk meemaken is niet mogelijk.

Een verlenging vraag je aan met een formeel bericht. Voor een verlenging wordt per reiziger 50 euro wijzigingskosten in rekening gebracht plus de extra kosten die derden in rekening brengen aan Livingstone.

9. Verplichte voorbereiding 

De reizigersvoorlichting is verplicht voor reisleiders en voor de reizigers. De reisleider-briefing is voor de reisleiders en is voor hen verplicht. Livingstone behoudt zich het recht voor reizigers en reisleiders die niet aan de voorbereiding hebben deelgenomen, uit te sluiten van deelname, zonder restitutie van gedane betalingen.

10. Gezond op reis

Voor de reizen is het van belang dat de reizigers een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben. Het niet naar waarheid invullen van het punt ‘gezondheid’ op de boeking kan tot gevolg hebben dat de reisverzekering geen dekking verleent en/ of dat Livingstone de reiziger uitsluit van (verdere) deelname. De kosten die in dat geval ontstaan zijn voor rekening van de reiziger. Wanneer de gezondheid niet zonder meer goed is, wanneer er medicijnen op doktersrecept (voor medische noodzaak) worden gebruikt of wanneer er twijfel is over de gezondheid van een reiziger, moet de reiziger de deelname aan de reis bespreken met de huisarts voordat hij/ zij boekt. Wanneer de gezondheidssituatie of het gebruik van medicijnen van een reiziger verandert na boeking, is de reiziger verplicht dit te melden bij de boeker en bij Livingstone. Als de reiziger daardoor niet meer in staat is om deel te nemen aan de reis, moet de boeker de reis annuleren. Livingstone is in dat geval niet gehouden tot restitutie van reeds betaalde bedragen of tot schadevergoeding.

11. Reisdocumenten, verzekeringen

Iedere reiziger dient zelf te zorgen voor een geldig reisdocument, visum, inentingen en inentingsbewijzen. Op de voorlichtings­bijeenkomst ontvangen de reizigers hierover de benodigde informatie. Als een reiziger bij vertrek niet de noodzakelijke reisdocumenten, visum of inentingsbewijzen bij zich heeft, is de schade voor rekening van de reiziger. Tickets en/ of vouchers worden aan de reisleiders verstrekt.

12. Verzekeringen

Alle reizigers zijn verplicht een reisverzekering inclusief dekking van vrijwilligerswerk en repatriëring te hebben tijdens de reis. Livingstone biedt een goede reisverzekering, die tegelijk met de boeking kan worden afsloten of later, tot één dag voor vertrek. De reisverzekering van Livingstone wordt automatisch aangepast op de werkelijke reisdata. Als een reiziger nalaat zich te verzekeren, komt o.a. alle zorg voor eventuele medische behandeling, bijzonder vervoer en verblijf, repatriëring, aanschaf van middelen, etc. voor rekening van de reiziger.

Een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar is wel aanbevolen. Livingstone biedt een goede annuleringsverzekering die tegelijk met de boeking afgesloten kan worden (of tot uiterlijk een week na boeking). Eenmaal afgesloten verzekeringen kunnen niet worden geannuleerd. De boeking-polis-factuur is het bewijs van verzekering. De collectieve verzekeringspolis van Livingstone kun je downloaden van de website.

13. Prijs en prijsaanpassing

In de prijs zijn inbegrepen: de vliegreis (vanaf een luchthaven op maximaal 220 kilometer van Amersfoort), lokaal vervoer binnen het programma, een reisbudget voor maaltijden, accommodaties en project­activiteiten (kinderwerk, bouwwerk, lokale ontmoetingen). Niet inbegrepen zijn: visa, inentingen, verzekeringen, extra consumpties, niet noodzakelijk lokaal vervoer en excursies. De prijs wordt ongeveer negen maanden voor vertrek bepaald. Tot die tijd wordt een richtprijs afgegeven. 

Livingstone heeft het recht om de reisprijs tot twintig dagen vóór vertrek te wijzigen bij onvoorziene wijzigingen in de kosten van vliegtickets, het lokale reisprogramma, belastingen, heffingen, etc. Wijzigingen in de reisprijs worden, zodra deze bekend zijn, gecommuniceerd aan de boekers en reizigers en op de website bij de betreffende reis. Het budget voor projectactiviteiten is beperkt. Eventuele donaties voor de projecten zijn welkom en moeten uiterlijk twee weken voor vertrek ontvangen zijn door Livingstone.

14. Groepskorting / -toeslag

Grotere groepen krijgen vanaf de 20e persoon per persoon een korting. Kleinere groepen krijgen voor iedere persoon minder dan 10 personen een toeslag. Deze korting / toeslag wordt 24 weken voor vertrek verrekend. Daarna wordt bij boekingen of annuleringen de korting / toeslag niet meer aan­gepast.

15. Paspoortnaam wijzigen

Het fout opgeven van een paspoortnaam kan leiden tot een ongeldig vliegticket. Het wijzigen van een vliegticket kan hoge kosten met zich meebrengen en is in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Voor het wijzigen van een paspoortnaam wordt per reiziger 50 euro wijzigingskosten in rekening gebracht plus de extra kosten die derden aan Livingstone in rekening brengen.

16. Betaling 

De aanbetaling bedraagt (afgerond) 15% van de reisprijs + de kosten van de annuleringsverzekering + de kosten van eventuele opties. De tweede termijn bedraagt 35% van de reisprijs. Deze moet 24 weken voor vertrek betaald zijn. Het restbedrag bedraagt 50% van de reisprijs + de kosten van de reisverzekering. Het restbedrag moet 12 weken voor vertrek volledig betaald zijn. Wanneer de reis later dan 24 weken voor vertrek wordt geboekt, moet per direct de aanbetaling en de tweede termijn voldaan worden. 

Wanneer de reis later dan 12 weken voor vertrek wordt geboekt, moeten per direct alle kosten voldaan worden. Wanneer er meer betaald wordt of wanneer er met crowd-funding meer opgehaald wordt dan de totale boekingskosten, wordt het overschot automatisch voor het project bestemd. Retourneren van een overschot aan de boeker of reiziger is niet mogelijk.

17. Crowdfunding

Wanneer de reis met crowdfunding bij elkaar gespaard wordt, worden er transactiekosten per donatie berekend. (Het platform is gratis.) 50% van het spaardoel moet op 16 weken voor vertrek gespaard zijn. 100% van het spaardoel moet op 6 weken voor vertrek gespaard zijn. Wanneer er meer betaald en/of gespaard wordt dan de boekingskosten, wordt het overschot automatisch voor het project bestemd. Retourneren van een overschot is niet mogelijk.

18. Donaties

Donaties voor projecten, die niet horen bij een werkvakantie, worden belast met administratiekosten:  tot 200 euro: 8%, van 200 tot 2000 euro: 6% en vanaf 2000 euro: 4,5%. Eventuele internationale bankkosten worden door de ontvanger betaald. Wanneer Livingstone bemiddelt bij donaties voor reizen, worden deze zelfde administratie-kosten gerekend.

19. Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand verstuurt Livingstone een herinnering aan de boeker. Indien betaling meer dan 14 dagen uitblijft, verstuurt Livingstone een aanmaning aan de boeker, waarin 20 euro aanmaningskosten per reiziger worden berekend. Indien betaling dan nog 14 dagen uitblijft, wordt een extern invorderings­proces gestart. Livingstone brengt voor het starten van het invorderingsproces een bedrag van 50 euro in rekening. Ook komen alle kosten die Livingstone voor de invordering maakt voor rekening van de boeker.
Bij een betalingsachterstand van meer dan zes weken, heeft Livingstone het recht de boeking te annuleren op kosten van de boeker.

20. Omboeken

Omboeken is mogelijk tot uiterlijk zes weken voor vertrek en is afhankelijk van voldoende plaats op de gekozen reis. Een omboeking vraag je aan met een formeel bericht. De kosten voor omboeken bestaan uit:

 • wijzigingskosten tot 12 weken voor vertrek: 50 euro per reiziger
 • wijzigingskosten va. 12 weken voor vertrek: een bedrag ter grote van de aanbetaling
 • de wijzigingskosten van evt. opties
 • de extra kosten die derden aan Livingstone in rekening brengen
 • het prijsverschil tussen oude en nieuwe reis (verrekening)

21. Indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling is mogelijk tot uiterlijk twee weken voor vertrek. Bij een indeplaatsstelling verzorgt de reiziger die zijn plaats beschikbaar stelt zelf voor een geschikte vervanger. Een indeplaatsstelling vraag je aan met een formeel bericht. De indeplaatsstelling wordt geldig op het moment dat de vervanger de betreffende reis geboekt heeft en Livingstone deze boeking bevestigd heeft. De kosten van een indeplaatsstelling bestaan uit:

 • wijzigingskosten tot 12 weken voor vertrek: 50 euro per reiziger
 • wijzigingskosten va. 12 weken voor vertrek: een bedrag ter grootte van de aanbetaling
 • de wijzigingskosten van evt. opties
 • de extra kosten die derden aan Livingstone in rekening brengen

22. Annuleren

De boeker kan de reis van reizigers via de website annuleren of via een formeel bericht. De annuleringskosten zijn:

 • tot 24 weken voor vertrek: een bedrag ter grootte van de aanbetaling, de gekozen opties en verzekeringen
 • 24-12 weken voor vertrek: een bedrag ter grootte van de aanbetaling, gekozen opties, verzekeringen en de 2e termijn
 • 12 weken voor vertrek: 100% van de boekingskosten.

Livingstone behoudt zich het recht voor om een groepsboekingen te annuleren, wanneer uiterlijk 12 weken voor vertrek of binnen vier weken na boeking geen geschikte reisleiders en/of geen EHBO-er zijn geboekt. In dat geval zal Livingstone eventueel betaalde bedragen aan de boeker terugbetalen onder inhouding van de door Livingstone gemaakte kosten.

Bij annuleren door de boeker worden donaties via crowdfunding na inhouding van kosten bestemd voor het betreffende project. Bij annuleren door Livingstone worden donaties via crowdfunding teruggestort aan de donors.

23. Wijziging door Livingstone

Livingstone behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het vervoer, verblijf, programma en het vrijwilligerswerk. Voorts behoudt Livingstone zich het recht voor een reis te annuleren bij onvoldoende deelname, of wanneer zwaarwegende omstandigheden dit noodzakelijk maken. In dat geval kunnen boekers hun reizigers omboeken of annuleren zonder omboekings- of annuleringskosten. De betaalde gelden worden dan geretourneerd inclusief de kosten van afgesloten verzekeringen. De door reizigers zelf gemaakte onkosten/ geleden schade wordt niet vergoed.

24. Vrijwilligheid en eigen risico

Alle reizigers, inclusief de reisleiders, nemen deel aan de reis op eigen risico. Livingstone heeft slechts een organiserende en informerende taak. Er is tussen Livingstone enerzijds en de reizigers anderzijds geen sprake van een arbeidsverhouding en Livingstone heeft geen zorgplicht anders dan het organiseren, het vooraf informeren en het adviseren in geval van problemen of calamiteiten. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanvaarding van eventuele werkzaamheden en het bijbehorende risico.

25. Gedragscode

Livingstone hanteert een gedragscode voor haar reizen met daarnaast per reis extra gedragsregels. Deze zijn bedoeld om respectvolle omgang met de lokale mensen en met de reizigers te waarborgen. Wanneer een reiziger door het niet naleven van de gedragscode het verloop van de reis of de gang van zaken op het project verstoort, wordt de reiziger van verdere deelname uitgesloten. **

26. Drugs en seks

Het bezit of gebruik van drugs, inclusief softdrugs en XTC en soortgelijke middelen, zijn tijdens de reis uitdrukkelijk verboden. Alle seksuele handelingen of toenadering daartoe en alle seksueel getinte uitingen zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij constatering hiervan wordt de reiziger direct van verdere deelname uitgesloten. **

27. Grensoverschrijdend gedrag

Iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag is uitdrukkelijk niet toegestaan. Dit geldt ook als het betreffende gedrag niet zo bedoeld was; het uitgangspunt is hoe de benadeelde het gedrag ervaart. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen: pesten, discriminatie, uitsluiting, dwang, diefstal, schending van privacy of eigendom, ongewenste fysieke of seksuele handelingen / uitingen. Bij constatering hiervan wordt de reiziger van verdere deelname uitgesloten. **

** Wanneer de reiziger wordt uitgesloten van de reis op grond van deze artikelen (25 t/m 27), is de reiziger aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten ontstaan voor zichzelf, de boeker, de medereizigers, het project en Livingstone. Bij een strafbaar feit wordt aangifte gedaan.

28. In geval van calamiteiten

Wanneer door een negatief reisadvies van de Nederlandse autoriteiten, een natuurramp, oorlog, staking, epidemie, een demonstratie, een terroristische of criminele activiteit, letsel of schade ontstaat aan personen of goederen, kan Livingstone hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer een reis om een van die redenen wordt afgelast, is restitutie van betalingen niet of slechts gedeeltelijk mogelijk. Livingstone is in dat geval niet verplicht enige schade aan de deelnemer te vergoeden. Ook voor schade door ziekte, ongeval, onjuiste medische behandeling, vermissing, diefstal, etc. aanvaardt Livingstone geen aansprakelijkheid. Schade die uit bovenstaande situaties ontstaat en die niet vergoed worden door de verzekering, zijn voor rekening van de boeker.

29. Aansprakelijkheid

Livingstone is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid aan de zijde van Livingstone. Gedragingen of uitlatingen van de reisleider kunnen niet aan Livingstone worden toegerekend. Mocht Livingstone aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.

30. Klachten

Livingstone stelt alles in het werk om een goede reis en correcte, volledige informatie te bieden. Wanneer er desondanks een klacht ontstaat, ben je hiermee van harte welkom.

Stuur je klacht met een formeel bericht aan Livingstone of per email naar klacht@lst.nl. Deze laatste wordt altijd gezien door het bestuur van de stichting.

31. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle door Livingstone gesloten overeen­komsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de betreffende boeker of reiziger woont.

Livingstone, april 2019