Het verhaal van 2006

Martin Snaterse als bestuurder bij Livingstone
Martin ondersteunde de missie van Livingstone

Achter de schermen

Edwin de Ruiter, Koos van Aller, Rienk van Velzen, Martin Snaterse, Dick Schilthuis, Annemieke Duits, Jacques Pijl. Dat zijn de namen van het bestuur van Stichting Livingstone in 2006. Ze doen hun werk achter de schermen. Ze ondersteunen directeur Steffen met zijn missie. Op de maandelijkse vergaderingen in één van de zolderkamers aan de Wilhelminalaan bespreken ze cijfers en dromen. Rapportages worden beoordeeld en jaarrekeningen gecontroleerd.

Zwarte cijfers

Als ik de notulen weer eens doorlees, zie ik afkortingen als `CO.Rap.2006` en `Budget.Rap.2006`. Termen die me nu niets meer zeggen. Steffen verstond de kunst in de zakelijke agenda humor in te brengen. Zo lees ik een agendapunt "Cash +182 tegen +6 in 2005 en +26 in 2006. (We missen het avontuur een beetje 😉)". Niet elk jaar konden de zwarte cijfers schrijven. Nu kennelijk wel.

"Als je denkt dat avontuur gevaarlijk is, probeer routine. Dat is dodelijk." Paulo Coelho

Livingstone 7 jaar

Livingstone bestaat in 2006 zeven jaar en dat mag gevierd. Het waren niet alleen vette jaren. Er waren magere geweest. Toch is vooral reden voor dankbaarheid. In de uitnodiging voor de reünie staat geschreven:

Van droom naar beweging

“De afgelopen zeven jaar groeide Livingstone uit van een droom tot een beweging. Vijfhonderd jongeren trokken dit jaar weer de wereld in en gaven hart & handen aan de medemens; bouwden daarmee plekken van hoop. Jij bent één van de mensen achter Livingstone.”

2006

is ook het jaar dat Livingstone verbinding zoekt met verwante organisaties: Tear, Zending over Grenzen, Compassion. Zo wordt het netwerk waar Youth for Christ, Impulsis (ICCO) en World Servants al deel van uitmaken uitgebreid.

Wees betrokken

De jaren als bestuurslid waren voor mij leerzaam en boeiend. Het meest ben ik geraakt door de inzet van jongeren en de medewerkers. Door Steffens lef om te veranderen. En niet weg te lopen als het minder lukt. Wat dan helpt, is terug te gaan naar je visie en missie. In het jaarverslag 2006 citeert Steffen Bono, de leadzanger van U2. Hij sprak tijdens het jaarlijkse ‘National Prayer Breakfast’ in Washington. Hij roept alle aanwezigen, onder wie president Bush, om betrokken te raken in Gods plan met deze wereld.

Stop God te vragen

“Een aantal jaren geleden ontmoette ik een wijs man die mijn leven veranderde … deze … man vroeg me om te stoppen. Hij zei: ‘Stop ermee om God te vragen om te zegenen wat je doet. Zorg dat je betrokken raakt in wat God aan het doen is – omdat het al gezegend is. Dus laten we betrokken zijn in wat God aan het doen is. God … is altijd met de armen. Dat is wat God aan het doen is. Dat is wat Hij van ons vraagt om mee bezig te zijn.”

Gelovend op avontuur

De bestuursleden van toen hebben plaats gemaakt. Steffen is gebleven. Livingstone is gebleven. Al twintig jaar. Niet op routine. Maar op een gelovig avontuur.

 

Martin Snaterse, bestuurslid en voorzitter (2000-2007)

20 jaar Livingstone !